Poznaj Finhouse.CRM

Kompleksowe narzędzie do zarządzanie firmą doradztwa finansowego
Zgodność z wymaganiami GIODO dotyczącymi przetwarzania danych klientów

System spełnia wszelkie wymogi dotyczące przetwarzania danych osobowych nałożone przez ustawę o ochronie danych osobowych co oznacza, że umożliwia budowanie bazy danych osobowych klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Nie wiesz jak zgłosić bazę do GIODO? Podpowiemy co należy zrobić, aby nie narażając się na konsekwencje prawne budować bazę klientów. Klient raz zdobyty pozostanie z Tobą na dłużej.

Funkcjonalności i rozwiązania na życzenie

System CRM posiada wiele możliwości konfiguracji, które pozwalają na dostosowanie do działania niemal każdej firmy pośrednictwa finansowego, sprzedającej dowolne rodzaje produktów finansowych. Oprócz standardowych funkcjonalności i opcji konfiguracyjnych możemy również stworzyć niestandardowe rozwiązania i funkcje, które będą dostępne wyłącznie dla Twojej firmy.

Pełna baza informacji o klientach w jednym miejscu

Finhouse.CRM pozwala gromadzić i zarządzać kompletną informacją o klientach w jednej bazie danych. System umożliwia agregowanie, filtrowanie i zarządzanie danymi zarówno osób fizycznych, jak i klientów biznesowych. Zakresy danych klientów mogą być konfigurowane indywidualnie, zaś dostęp do danych poszczególnych klientów zależy od nadanych użytkownikom uprawnień dostępowych

Czytelna historia obsługi klientów

CRM posiada wbudowany work flow obsługi klienta (statusy) ujednolicający i znacznie upraszczający zapisywanie historii obsługi klienta. Doradca w prosty sposób wybiera z dostępnej listy aktualny status, co pozwala na czytelne ewidencjonowanie historii kontaktów doradców z klientami. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest określenie aktualnego statusu pracy z każdym klientem, co umożliwia także bieżące śledzenie pracy doradców.

Tworzenie i zarządzanie siecią sprzedaży

CRM umożliwia definiowanie dowolnej struktury sieci oddziałów, a także wyodrębnienie różnych ich typów, np.: oddziały własne i oddziały partnerskie/franczyzowe oraz łączenie ich w dowolne struktury i grupy regionalne. W zależności od typu oddziału oraz umiejscowienia w strukturze CRM umożliwia generowanie szczegółowych raportów efektywnościowych, a także naliczanie prowizji wg innych modeli prowizyjnych.

Automatyczne rozliczenia prowizyjne

System ma wbudowane trzy różne definiowalne mechanizmy naliczania prowizji: prowizje należne dla firmy, prowizje dla doradców oraz prowizje dla partnerów (dostawców klientów), które są definiowane przez użytkownika i obowiązują dla określonych przedziałów czasowych. CRM umożliwia także definiowanie różnych grup wskaźników prowizyjnych dla doradców i oddziałów partnerskich, co oznacza możliwość budowania grup sprzedażowych o różnych wartościach prowizji.

Automatyczne raporty prowizyjne dla doradców i partnerów

Po zdefiniowaniu wskaźników prowizji, sprzedaż produktu dla klienta (wprowadzenie statusu "sprzedaż") jest jednoznaczne z naliczeniem wszelkich prowizji. System podpowiada domyślne wartości prowizji na podstawie zdefiniowanych wskaźników z możliwością ich korekty przez użytkownika. Po zatwierdzeniu prowizji automatycznie generowane są raporty prowizyjne dla poszczególnych grup odbiorców w formacie pdf lub xls.

Przypisywanie klientów do źródeł pozyskania – obsługa leadów

Każdy z klientów może zostać przypisany do zdefiniowanych wcześniej źródeł pozyskania tj.: partnerzy (dostawcy klientów), infolinia, czy też leady z własnej strony www. Dla każdego ze źródeł można zdefiniować indywidualne stawki należnych prowizji, co umożliwia automatyczne raportowanie i rozliczanie prowizji. System pozwala również na automatyczne wpisywanie leadów z dowolnych portali i landing pages.

Różnicowanie typów klientów

System pozwala na definiowanie różnych typów klientów: klient prywatny – pozyskany przez doradcę; klient firmowy – pozyskany dzięki działalności promocyjnej firmy oraz klient partnera – polecony przez partnera zewnętrznego typu biuro nieruchomości lub partnera wewnętrznego (inny doradca). Dla poszczególnych typów klientów możliwe jest zdefiniowanie szczegółowych źródeł, np. agencje nieruchomości, czy deweloperzy, a także osób reprezentujących partnera.

Zarządzanie partnerami – dostawcami klientów

Każdy partner, po wprowadzeniu jego danych adresowych do systemu, może otrzymywać automatycznie wysyłane przez system raporty o wykonanych operacjach na klientach. System posiada również specjalny status użytkownika, który umożliwia partnerowi bezpośredni dostęp do informacji o aktualnym statusie przekazanych przez niego klientów, lecz bez dostępu do danych osobowych i finansowych.

Raporty

Finhouse.CRM umożliwia raportowanie postępów prac nad klientami, efektywności i sprzedaży doradców, oddziałów oraz regionów, a także sprzedaży poszczególnych produktów. Dostępnych jest kilka typów raportów, które obejmują m.in. rozliczenia prowizyjne dla doradców, partnerów i banków i które mogą być generowane w formie pdf. Dla określonych poziomów uprawnień użytkowników możliwy jest także export dowolnych danych do pliku excel.

Zarządzanie użytkownikami

Finhouse.CRM umożliwia pozwala na przypisywanie użytkowników do określonych struktur/oddziałów i ich migrację w ramach struktury firmy, a także na różnicowanie uprawnień dostępowych, w tym poziomu dostępu do danych klientów, modułów rozliczeniowych, raportów itp. Dla każdego z użytkowników system może generować indywidualne raporty efektywności i raporty sprzedaży.

Kalendarz

Jednym z elementów Finhouse.CRM jest kalendarz umożliwiający zarządzanie czasem pracy oraz kontaktami z Klientami przez doradców, ale również umożliwia delegowanie i kontrolę wykonania zadań przez przełożonych. Kalendarz usprawnia proces planowania pracy i umożliwia zarządzanie kontaktami z klientami przez doradców. Podstawowe funkcje kalendarza to m.in. zarządzanie czasem pracy doradcy, planowanie działań, dostarczenie danych raportowych do analizy efektywnościowej.

Moduł powiadomień SMS-owych do klientów

Finhouse.CRM umożliwia poprawienie skuteczności komunikacji z klientami i efektywności sprzedaży dzięki zaimplementowanemu modułowi powiadomień SMS-owych. Bardzo często klientom zdarza się „zapomnieć” o zaplanowanym spotkaniu z doradcą. Dzięki automatycznym powiadomieniom wysyłanym w wiadomości sms zwiększysz liczbę odbytych spotkań, co przełoży się na poziom sprzedaży.