Rada Nadzorcza
Skład Rady Nadzorczej Finhouse S.A. powołanej przez Walne Zgromadzenie Spółki na trzyletnią kadencję w dniu 6 września 2018 roku:
  • Dominika Luterek – Członek Rady Nadzorczej
  • Andrzej Przewoźnik – Członek Rady Nadzorczej - rezygnacja w w dniu 27 marca 2019 r.
  • Bożena Cygan – Członek Rady Nadzorczej - rezygnacja w w dniu 27 marca 2019 r.
  • Agnieszka Wajda – Członek Rady Nadzorczej - rezygnacja w w dniu 27 marca 2019 r.