Serwis inwestora
Spółka Finhouse S.A. została zawiązana 27 stycznia 2010 roku. W dniu 18 lutego 2010 roku Finhouse S.A. została zarejestrowana postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349306.
 
 
Adres siedziby:
 

Finhouse Spółka Akcyjna

ul. Pankiewicza 1/2
00-695 Warszawa
telefon: (22) 423 90 85
fax: (22) 353 88 53
 
W sprawach związanych z relacjami inwestorskimi prosimy o kontakt z zarządem Spółki.