2018-08-09

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. w restrukturyzacji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 9 sierpnia 2018 roku, podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach do dnia 6 września 2018 o godzinie 12:00.

Załączniki:
2012-06-01

Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2012 roku na godzinę 10.00.

2011-06-02

Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2011 roku na godzinę 14.00.